СИ Абелардо

НОВИНКА
Актуализация:
Культура:
Кукуруза
Назначение Кукурузы:
зерно
силос
корнаж
крупа
спирт
ФАО:
190