Россия

You are here

Склеротиниоз (белая гниль) рапса

Склеротиниоз (белая гниль) рапса

SCLESC

Sclerotinia sclerotiorum (Libert) de Bary

Грибные болезни

Synonym:

Peziza sclerotiorum Libert
Sclerotinia nicotianae Oudemans & Koning
Sclerotium varium Persoon
Whetzelinia sclerotiorum (Libert) Korf & Dumont