Россия

You are here

Фузариоз винограда

Фузариоз винограда
Fusarium spp. (F. solani, F. equiseti, F. moniliforme, F. scirpi и др.)

Грибные болезни